Pool boiling of water-Cu nanofluid on porous coated tube - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pool boiling of water-Cu nanofluid on porous coated tube

Abstrakt

Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika przejmowania ciepła podczas wrzenia nanocieczy woda-Cu na poziomej rurce pokrytej aluminiową powłoka porowatą o grubości 0.15 mm i porowatości ok. 40%. Koncentracja nanocząstek wynosiła 0.01%, 0.1% oraz 1%. Badania wykonano dla trzech wartości ciśnienia wrzenia: 200 kPa, 100 kPa oraz 10 kPa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Heat Transfer and Renewable Sources of Energy: Proceedings of the XIVth International Symposium strony 325 - 332
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Kaczmarczyk T.: Pool boiling of water-Cu nanofluid on porous coated tube// Heat Transfer and Renewable Sources of Energy: Proceedings of the XIVth International Symposium/ ed. eds. A.A. Stachel, D. Mikielewicz. Szczecin: Wyd. Uczelniane ZUT, 2012, s.325-332
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi