Poprawa jakości złączy rurowych poprzez ich blokowanie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poprawa jakości złączy rurowych poprzez ich blokowanie

Abstrakt

Sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Złącze rurowe, charakterystyki normowe zachowań złączy. Obciążenia działające na złącza - problem odporności. Możliwość poprawy jakości złączy poprzez ich blokowanie (stabilizowanie). Różnice zachowań rur oraz zbudowanych rurociągów w wyniku braku adekwatności połączeń.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 7 - 10,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Poprawa jakości złączy rurowych poprzez ich blokowanie// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 1 (2015), s.7-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi