Poprawa rozdzielczości pomiarów TDOA w radionawigacyjnym odbiorniku DS-CDMA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poprawa rozdzielczości pomiarów TDOA w radionawigacyjnym odbiorniku DS-CDMA

Abstrakt

Referat przedstawia propozycję poprawy rozdzielczości pomiaru różnic czasów nadejścia sygnałów (TDOA) w odbiorniku DS-CDMA do celów radiolokalizacyjnych i radionawigacyjnych przy użyciu pętli śledzenia fazy ciągu rozpraszającego wykorzystującej filtry ułamkowoopóźniające. Opisana jest budowa i funkcjonowanie proponowanego rozwiązania wraz z wynikami badań laboratoryjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 252 - 255,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Sadowski J.: Poprawa rozdzielczości pomiarów TDOA w radionawigacyjnym odbiorniku DS-CDMA// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2014), s.252-255
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi