Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania

Abstrakt

Nadrzędnym celem w procesie projektowania instalacji opartej o układy ORC (Organic Rankine Cycle) i systemy trigeneracyjne jest uzyskanie możliwie najwyższej sprawności lub maksymalnej mocy układu. Jednak naturalną barierą wdrażania nowych, często kosztownych, technologii są przesłanki natury ekonomicznej. Niedoceniany również bywa w takich przypadkach efekt ekologiczny ewentualnej modernizacji. Niniejsza praca przedstawia systemowe podejście do problemu uzyskania optymalnej sprawności układów ORC, przy uwzględnieniu jako kryterium zarówno: sprawności termodynamicznej, ekologicznego wpływu czynnika termodynamicznego na środowisko, jak również kryteriów doboru rodzaju czynnika z punktu widzenia jego ceny i temperaturowych warunków pracy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nafta-Gaz strony 794 - 799,
ISSN: 0867-8871
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lewandowski W., Ryms M., Kołoła R., Kubski P., Klugmann-Radziemska E., Ostrowski P.: Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania// Nafta - Gaz. -., nr. nr 9 (2010), s.794-799
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi