Porowate nanostruktury ditlenku tytanu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porowate nanostruktury ditlenku tytanu

Abstrakt

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 107 - 114
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Iwulska A.: Porowate nanostruktury ditlenku tytanu// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. Praca zbiorowa pod redakcją J. Szantyra. Gdańsk: Wydz. Mech. PG, 2011, s.107-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi