Porównanie detekcji obwiedni i detekcji synchronicznej w radioodbiornikach lotniczych VHF - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie detekcji obwiedni i detekcji synchronicznej w radioodbiornikach lotniczych VHF

Abstrakt

Artykuł przedstawia porównanie detekcji obwiedniowej oraz detekcji koherentnej dla sygnałów audio zmodulowa-nych amplitudowo (A3E) w paśmie lotniczym VHF [118 MHz - 136 MHz]. Wykonane badania miały na celu porównanie metod detekcji oraz wskazanie, która z nich charakteryzuje się wyższą jakością estymacji czasów nadejścia sygnałów. Dokonano pomiarów opóźnień sygnałów wyjściowych dla dwóch radiostacji lotniczych stosując korelację wzajemną. Wykazano, iż detekcja synchroniczna wprowadza mniejszy błąd opóźnienia sygnału wyjściowego, w porównaniu do detekcji obwiedni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 734 - 737,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wiszniewski S.: Porównanie detekcji obwiedni i detekcji synchronicznej w radioodbiornikach lotniczych VHF// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2018), s.734-737
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi