Porównanie funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę porównawczą systemów opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD. Na podstawie literatury przedstawiono ogólną charakterystykę systemów Beveridge’a i Bismarcka. Zwrócono uwagę na potrzebę analiz i ocen systemów opieki zdrowotnej ze względu na czynniki finansowe, jak również uwarunkowania technologiczne i demograficzne. Analiza ma charakter jakościowy. Wszystkie kraje zostały podzielone na trzy grupy. Charakterystyki krajów po transformacji w latach 90. zostały odniesione do grup krajów mających system Beveridge’a lub Bismarcka. W analizie uwzględniono podstawowe, najczęściej wykorzystywane, parametry charakteryzujące wydatki, zasoby i rezultaty systemów opieki zdrowotnej. Analiza potwierdziła, że system Bismarcka jest bardziej kosztochłonny. Mimo że kraje po transformacji przyjęły system Bismarcka, stanowią odrębną grupę, wyraźnie odmienną od pozostałych krajów. Kraje te są w środku drogi do zbudowania sprawnych systemów opieki zdrowotnej, które mogłyby być porównywalne z systemami w krajach o stabilnej i ugruntowanej sytuacji ekonomicznej.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Zarządzania nr 13, strony 112 - 128,
ISSN: 1644-9584
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Porównanie funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD// Problemy Zarządzania. -Vol. 13., nr. 2 (53) (2015), s.112-128
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7172/1644-9584.53.7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi