Porównanie grubości typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych Polski i wybranych krajów Europy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie grubości typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych Polski i wybranych krajów Europy

Abstrakt

Artykuł przedstawia porównanie grubości warstw nawierzchni z katalogów Austrii, Francji, Niemiec i Polski oraz zaprojektowanych według metody brytyjskiej. Porównano nawierzchnie na podbudowach z kruszywa łamanego, całkowicie asfaltowe oraz na podbudowach z materiałów związanych cementem. Przeprowadzona analiza wykazała, że polskie nawierzchnie katalogowe są grubsze od wszystkich pozostałych w takich samych warunkach obciążenia ruchem i nośności podłoża.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 159 - 164,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Judycki J.: Porównanie grubości typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych Polski i wybranych krajów Europy// Drogownictwo. -., nr. nr 5 (2012), s.159-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi