Porównanie metod oznaczania struktury triacylogliceroli z wykorzystaniem lipazy trzustkowej - metody Brockerhoffa i metody ISO. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie metod oznaczania struktury triacylogliceroli z wykorzystaniem lipazy trzustkowej - metody Brockerhoffa i metody ISO.

Abstrakt

Porównano dwie metody oznaczania struktury triacylogliceroli (TAG) przy użyciu lipazy trzustkowej - metody Brockerhoffa i metody wg normy ISO. Substratami tłuszczowymi użytymi do badań były oleje: rzepakowy niskoerukowy, rzepakowy wysokoerukowy oraz olej oliwkowy. Metoda opracowana w postaci normy ISO wymaga wprowadzenia pewnych zmian: należy sporządzać zawiesinę enzymu w roztworze buforu TRIS, zwiększyć ilość próby użytej do badań oraz sprecyzować sposób mieszania reagentów. Dokonano również oceny statystycznej wyników składu kwasów tłuszczowych uzyskanych przy pomocy obu metod oraz porównano precyzję tych metod. Stwierdzono, że odznaczają się one podobną precyzją.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TŁUSZCZE JADALNE nr 38, strony 31 - 41,
ISSN: 0371-9227
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hazuka Z., Ledóchowska E., Jurkowska A.: Porównanie metod oznaczania struktury triacylogliceroli z wykorzystaniem lipazy trzustkowej - metody Brockerhoffa i metody ISO.// TŁUSZCZE JADALNE. -Vol. 38., nr. 1-2 (2003), s.31-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi