Porównanie metod wyznaczania ruchu obliczeniowego do projektowania nawierzchni drogowych w wybranych krajach europejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie metod wyznaczania ruchu obliczeniowego do projektowania nawierzchni drogowych w wybranych krajach europejskich

Abstrakt

Przedstawiono porównanie metod wyznaczania ruchu obliczeniowego do projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych stosowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Przy porównaniu szczególny nacisk położono na współczynniki przeliczeniowe pojazdów na liczbę osi standardowych. Ponieważ w poszczególnych metodach uwzględnia się różne parametry techniczne drogi a klasyfikacja pojazdów nie jest jednakowa, ruch obliczeniowy oraz współczynniki porównywano przy zbliżonych warunkach

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 89 - 94,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Ryś D.: Porównanie metod wyznaczania ruchu obliczeniowego do projektowania nawierzchni drogowych w wybranych krajach europejskich// Drogownictwo. -., nr. nr 3 (2012), s.89-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi