Porównanie metody DSC do badania stabilności termooksydatywnej triacylogliceroli strukturyzowanych, otrzymanych w wyniku enzymatycznego przeestryfikowania tłuszczu mlecznego lub jego frakcji olejem słonecznikowym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie metody DSC do badania stabilności termooksydatywnej triacylogliceroli strukturyzowanych, otrzymanych w wyniku enzymatycznego przeestryfikowania tłuszczu mlecznego lub jego frakcji olejem słonecznikowym.

Abstrakt

Badano stabilność oksydatywną produktów enzymatycznego przeestryfikowania tłuszczu mlecznego i jego frakcji olejem słonecznikowym. Katalizatorem reakcji był Lipozyme RM IM. Mieszaniny wyjściowe i produkty reakcji rozdzielano metodą chromatografii kolumnowej. W wyizolowanych TAG oznaczano stabilność oksydatywną metodą DSC. Stwierdzono, że strukturyzowane TAG charakteryzowały się gorszą stabilnością niż TAG mieszanin wyjściowych. Jednocześnie tempo przemian termooksydatywnych, wyrażone ilością wydzielonego ciepła w czasie, było niższe niż dla odpowiadających im TAG przed przeestryfikowaniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały konferencyjne XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych. Krasnobród k/Zamościa, 19-21 maja 2003 strony 105 - 108
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Tynek M., Ledóchowska E.: Porównanie metody DSC do badania stabilności termooksydatywnej triacylogliceroli strukturyzowanych, otrzymanych w wyniku enzymatycznego przeestryfikowania tłuszczu mlecznego lub jego frakcji olejem słonecznikowym.// Materiały konferencyjne XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych. Krasnobród k/Zamościa, 19-21 maja 2003/ Warszawa: Inst. Przem. Mięs. i Tłuszcz., 2003, s.105-108
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi