Porównanie nośności na wyboczenie słupów modelowanych za pomocą elementów belkowych i powłokowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie nośności na wyboczenie słupów modelowanych za pomocą elementów belkowych i powłokowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono porównanie analizy stateczności słupa podpierającego zadaszenie peronu kolejowego przy zastosowaniu modelu prętowego i powłokowego. Konstrukcja o rozpiętości 8 m wykonana ze stali S235 i profilu HEB320 została utwierdzona w podłożu. Obciążenie przyłożono do górnej części słupa. Do oceny stateczności konstrukcji wykorzystano liniowe i nieliniowe analizy statyczne i dynamiczne. Rozważono sprężysty oraz sprężysto-plastyczny model materiału. W wyniku liniowej analizy wyboczeniowej otrzymano różnicę 6,62% między pierwszymi siłami krytycznymi w modelu prętowym i powłokowym, przy czym niższą wartość uzyskano w modelu powłokowym. W analizach nieliniowych można zauważyć podobną zależność – w modelu powłokowym występują mniejsze wartości maksymalnego obciążenia, jakie może przenieść konstrukcja. Różnice sięgają do 6,5% w analizie geometrycznie liniowej w słupie z imperfekcjami bazującymi na pierwszej postaci wyboczenia, a do 25% w analizie geometrycznie i materiałowo liniowej. Artykuł znajduje się na płycie CD dołączonej do czasopisma na str. 11820-118828.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Żmuda-Trzebiatowski Ł.: Porównanie nośności na wyboczenie słupów modelowanych za pomocą elementów belkowych i powłokowych// Logistyka. -., nr. 6 (2014),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi