Porównanie spektroskopii IR oraz NIR w analizie tożsamościowej surowców kosmetycznych i farmaceutycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie spektroskopii IR oraz NIR w analizie tożsamościowej surowców kosmetycznych i farmaceutycznych

Abstrakt

Techniki wykorzystujące spektroskopię podczerwieni (IR) i bliskiej podczerwieni (NIR) znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu takich jak: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, petrochemiczny, kosmetyczny, rolniczy. Spektroskopia podczerwieni wykorzystywana jest zarówno w analizie jakościowej jak i ilościowej surowców, produktów końcowych czy też podczas monitorowania procesów produkcyjnych. Dzięki połączeniu spektroskopii IR i NIR z nowoczesnymi technikami chemometrycznymi możliwe jest uzyskanie szybkich nie inwazyjnych procedur jakościowych i ilościowych. Celem pracy było wykazanie że spektroskopia IR wraz z technikami chemometrycznymi, podobnie jak spektroskopia NIR, może być stosowana w analizie jakościowej. W tym celu opracowano modele jakościowe w zakresie IR (4000-650cm-1) oraz NIR (10000-4000cm-1) w oparciu o surowce kosmetyczne i farmaceutyczne wykorzystywane do produkcji kosmetyków oraz preparatów farmaceutycznych w Ziaja Ltd. w Gdańsku

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W ; Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości strony 296 - 273
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wrosz P., Dopierała A., Mazerski J.: Porównanie spektroskopii IR oraz NIR w analizie tożsamościowej surowców kosmetycznych i farmaceutycznych// W ; Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości/ ed. praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego. - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Wydział Chemii. Lublin: , 2010, s.296-273
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 343 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi