Porównanie szybkości wnikania tlenu w reaktorze airlift z odwrotną warstwą fluidalną i pokrewnych kolumnowych reaktorach barbotażowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie szybkości wnikania tlenu w reaktorze airlift z odwrotną warstwą fluidalną i pokrewnych kolumnowych reaktorach barbotażowych

Abstrakt

Badano wpływ parametrów procesowych na szybkość wnikania tlenu w reaktorze airlift z cyrkulacją zewnętrzną i odwrotną warstwą fluidalną w strefie opadania. Stwierdzono, że sygnał wnikania tlenu w strefie opadania w początkowym okresie napowietrzania jest równy zero w określonym okresie czasu ściśle związanym z hydrodynamiką układu. Omówiono zależności między współczynnikami wnikania tlenu dla w/w reaktora airlift oraz zawiesinowego reaktora airlift z cyrkulacją zewnętrzną, reaktora airlift z warstwą fluidalną w strefie wznoszenia i zawiesinowej kolumnie barbotażowej. Określono udział mikropęcherzy w całkowitym stopniu zatrzymania gazu oraz ich udział w całkowitej wymianie masy gaz-ciecz.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Chemical and Process Engineering-Inżynieria Chemiczna i Procesowa nr T. 27, strony 125 - 139,
ISSN: 0208-6425
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Matczak B.: Porównanie szybkości wnikania tlenu w reaktorze airlift z odwrotną warstwą fluidalną i pokrewnych kolumnowych reaktorach barbotażowych// INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. -Vol. T. 27., nr. z. 1 (2006), s.125-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi