Porównanie własności smarnych wody, emulsji oleju w wodzie typu HFA-E oraz oleju Total Azolla 46 jako czynników roboczych w układach hydraulicznych = Comparison of the lubricant property of water oil-in-water emulsion type HFA-E and oil total Azolla 46 as working liquids in hydraulic systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie własności smarnych wody, emulsji oleju w wodzie typu HFA-E oraz oleju Total Azolla 46 jako czynników roboczych w układach hydraulicznych = Comparison of the lubricant property of water oil-in-water emulsion type HFA-E and oil total Azolla 46 as working liquids in hydraulic systems

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano i opisano wyniki badań własności smarnych wody destylowanej, 1% emulsji oleju w wodzie typu HFA-E sporządzonej na bazie koncentratu do tworzenia emulsji Isosynth VH110BF, oleju Total Azolla 46 oraz, w celach porównawczych, samego koncentratu Isosynth VH110BF. Przedstawiono również wyniki badań powierzchniowego zużycia zmęczeniowego (pittingu), dla wyżej wymienionych czynników smarnych. Emulsja oleju w wodzie, olej oraz woda, są czynnikami roboczym stosowanymi w układach hydraulicznych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr R. 40, strony 257 - 272,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Śliwiński P.: Porównanie własności smarnych wody, emulsji oleju w wodzie typu HFA-E oraz oleju Total Azolla 46 jako czynników roboczych w układach hydraulicznych = Comparison of the lubricant property of water oil-in-water emulsion type HFA-E and oil total Azolla 46 as working liquids in hydraulic systems// TRIBOLOGIA. -Vol. R. 40., nr. nr 3=225 (2009), s.257-272
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi