Porównanie wpływu sposobów wzmocnienia zabytkowego muru ceglanego na jego odkształcenie. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie wpływu sposobów wzmocnienia zabytkowego muru ceglanego na jego odkształcenie.

Abstrakt

Adaptacje obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji użytkowych wiążą się z koniecznością oceny wpływu zastosowanych rozwiązań projektowych na stan techniczny budynku. W pracy przedstawiono analizę wpływu różnych sposobów wzmocnienia zabytkowego muru ceglanego na jego imperfekcje, w związku ze zwiększeniem obciążeń przekazywanych na mur. Obliczenia wykonano dla ogrodzenia spacerniaka dawnego aresztu garnizonowego przy ul. Bohaterów Monte Cassino 3 w Olsztynie.W związku z nowoprojektowanym zadaszeniem spacerniaka należy wykonać wzmocnienie muru, który przeniesie nowe obciążenie od szklanego stropodachu. Analiza numeryczna, oparta na metodzie elementów skończonych, przeprowadzona została przy założeniu trzech sposobów wzmocnienia muru: mur wzmocniony dwuteownikami stalowymi, mur całkowicie przemurowany nową cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej oraz częściowo przemurowany.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie strony 233 - 242
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Zielińska M., Misiewicz J.: Porównanie wpływu sposobów wzmocnienia zabytkowego muru ceglanego na jego odkształcenie.// Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie/ ed. dr hab. inż. Adam Rak, dr Volodymyr Boychuk, dr inż. Wiesław Baran Opole: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu, 2016, s.233-242
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi