Port-Based Modelling of Distributed-Lumped Parameter Systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Port-Based Modelling of Distributed-Lumped Parameter Systems

Abstrakt

There in the paper is presented an uniform, port-based approach to modelling of both lumped and distributed parameter systems. Port-based model of the distributed system has been defined by application of bond graph methodology and distributed transfer function method (DTFM). The approach proposed combines versatility of port-based modelling and accuracy of distributed transfer function method. The concise representation of lumped-distributed systems has been obtained. The proposed method of modelling enables to formulate input data for computer analysis by application of DTFM.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 164, strony 183 - 188,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orlikowski C., Hein R.: Port-Based Modelling of Distributed-Lumped Parameter Systems// Solid State Phenomena. -Vol. 164., (2010), s.183-188
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi