Porządkowanie wariantów przy niekompletnych macierzach porównań parami. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porządkowanie wariantów przy niekompletnych macierzach porównań parami.

Abstrakt

Artykuł dotyczy porządkowania wariantów w wieloatrybutowych zagadnieniach decyzyjnych z wykorzystaniem porównań parami tych wariantów poprzez wyrażenie preferencji względnej. W oparciu o wyrażone opinie dotyczące preferencji tworzona jest kwadratowa macierz ocen, na podstawie której obliczane są wagi dla poszczególnych wariantów wyrażające ich uporządkowanie na skali liczbowej. Jedną z powszechnie stosowanych tutaj metod jest metoda średniej geometrycznej. Metoda ta ma szereg zalet, a mianowicie, daje jedyne rozwiązanie,niezależne od odwrócenia skali oraz kolejności wykonywania operacji. W sposób bezpośredni może być stosowana jedynie dla przypadków kompletnych macierzy ocen. W pracy pokazuje się, że przy pewnych założeniach metoda logarytmicznych najmniejszych kwadratów, stosowana dla przypadku z brakującymi danymi i wieloma ekspertami jest równoważna metodzie średniej geometrycznej.Wyniki badań teoretycznych ilustruje się przykładem obliczeniowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. strony 65 - 72
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kwiesielewicz M.: Porządkowanie wariantów przy niekompletnych macierzach porównań parami. // Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku./ ed. Z. Bubnici, O. Hryniewicz, R. Kulikowski. Warszawa: Akad. Ofic. Wydaw. EXIT, 2002, s.65-72
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi