Posadowienie obiektu liniowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Posadowienie obiektu liniowego

Abstrakt

Problemy posadowienia obiektu liniowego w warunkach zmiennych (na długości i głębokości) stosunków gruntowo -wodnych, konsekwencje błędnych decyzji. Posadowienie praktycznie dominuje jako przyczyna awarii. Wymagania formalne w zakresie opracowania warunków posadowienia. Konieczność zwiększenia wymagań formalnych na skutek powszechnego lekceważenia prawa. Warunki gruntowe oraz kategorie geotechniczne obiektów. Zasady kwalifikacji i przekwalifikowania. Niska jakość nadzoru inwestorskiego na budowach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technologia Wody strony 60 - 63,
ISSN: 2080-1467
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Suligowski Z.: Posadowienie obiektu liniowego// Technologia Wody. -., nr. 1 (2015), s.60-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi