Positive solutions to second order four-point boundary value problems for impulsive differential equations - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Positive solutions to second order four-point boundary value problems for impulsive differential equations

Abstrakt

Praca dotyczy problemów brzegowych dla równań różniczkowych drugiego rzędu z impulsami. Podane zostały warunki dostateczne na istnienie trzech dodatnich rozwiązań takich problemów z czteropunktowymi warunkami brzegowymi. W badaniach korzystano z twierdzenia Leggetta-Williamsa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION nr 202, strony 550 - 561,
ISSN: 0096-3003
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Positive solutions to second order four-point boundary value problems for impulsive differential equations// APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. -Vol. 202., (2008), s.550-561
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi