Possibilities of Leachate Co-Treatment Originating from Biogas Production in the Deammonification Process - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Possibilities of Leachate Co-Treatment Originating from Biogas Production in the Deammonification Process

Abstrakt

In the methane fermentation process, sewage sludge is the single substrate or serves as a co-substrate with the addition of various waste products. After the treatment stable digestate is obtained, which consists of two phases solid and liquid. Liquid phase, called as a leachate, due to the high content of nutrients must be treated before they are discharged into the final receiver. Physical and chemical methods of leachate treatment are usually expensive and difficult to maintain. Application of biological methods seems to be promising in such applications, however number of papers focused on such issue is limited. The aim of the presented study was to determine the treatment possibility of leachate generated during co-fermentation of agricultural products (bovine slurry) and excessive activated sludge in the deammonification process. During the experiment dewatered digestate from the mesophilic co-fermentation of bovine slurry and excessive active sludge, were co-treated with synthetic wastewater in a 1:3 weight ratio in the sequencing bath reactor. In the final test period, the Superfloc C494VP polyelectrolyte (from Kemira) was dosed into the leachate in order to enhance solids removal. AUR, NPR and AA were calculated to evaluate the deammonification process. It turns out that it is possible to co-treat leachate from biogas plants in C/N ratio no more than 1. The test also noted that a better oxidation effect of NH4 - N was noted by adding polyelectrolyte to leachate. On the other hand, this negatively affected the viscosity of the granules and their sticking.

Cytowania

 • 1

  CrossRef

 • 2

  Web of Science

 • 2

  Scopus

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Journal of Ecological Engineering
ISSN: 2299-8993
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Majtacz J., Grubba D., Kowal P., Czerwionka K.: Possibilities of Leachate Co-Treatment Originating from Biogas Production in the Deammonification Process// Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna). -, (2019),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.12911/22998993/113507
Bibliografia: test
 1. Al-Hazmi H, Grubba D, Majtacz A, Kowal P, Mąkinia J. Evaluation of deammonification process performance and microorganisms community composition under different C/N ratio. 2019 (in progress) otwiera się w nowej karcie
 2. Bi Z, Takekawa M, Park G, Soda S, Zhou J, Qjao S, Ike M. Effects of the C/N ratio and bacterial populations on nitrogen removal in the simultaneous anammox and heterotrophic denitrification process: Mathematic modeling and batch experiments. Chemical Engineering Journal 2015;280:606-613. otwiera się w nowej karcie
 3. Chen H, Liu S, Yang F, Xue Y, Wang T. The development of simultaneous partial nitrification, ANAMMOX and denitrification (SNAD) process in a single reactor for nitrogen removal. Bioresour. Technol. 2009;100:1548-1554. otwiera się w nowej karcie
 4. Czekała W, Pilarski K, Dach J, Janczak D, Szymańska M. Analiza możliwości zagospodarowania pofermentu z biogazowni [Analysis of management possibilities for digestate from biogas plant].
 5. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 2012;4:13-15. otwiera się w nowej karcie
 6. Dapena-Mora A, Arrojo B, Campos JL, Mosquera-Corral A, Méndez R. Improvement of the settling properties of Anammox sludge in an SBR. J. Chem. Technol. Biotechnol. 2004;79:1417- 1420. otwiera się w nowej karcie
 7. Jędrczak A. Biologiczne przetwarzanie odpadów [Biological waste treatment].
 8. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 9. Kołodziejczak G. Możliwości wykorzystania potencjału energetycznego biogazu powstającego w trakcie procesu oczyszczania ścieków. Analiza opłacalności proponowanych rozwiązań
 10. Nafta Gaz 2012;12:1036-1043. otwiera się w nowej karcie
 11. Miao Y, Peng Y, Zhang L, Li B, Li X, Wu L, Wang S. Partial nitrification-anammox (PNA) treating sewage with intermittent aeration mode: Effect of influent C/N ratios. Chem. Eng. J. 2018;334:664-672. otwiera się w nowej karcie
 12. Miao Y, Zhang L, Yang Y, Peng Y, Li B, Wang S, Zhang Q. Start-up of single-stage partial nitrification-anammox process treating low-strength swage and its restoration from nitrate accumulation. Bioresource Technology 2016;218:771-779. otwiera się w nowej karcie
 13. Ni BJ, Ruscalleda M, Pellicer-Nàcher C, Smets BF. Modeling nitrous oxide production during biological nitrogen removal via nitrification and denitrification: extensions to the general ASM models. Environ Sci Technol 2011;45:7768-7776. otwiera się w nowej karcie
 14. Obarska-Pempkowiak H, Gajewska M, Wojciechowska E. Koncepcja oczyszczania odcieków o wysokich stężeniach zanieczyszczeń metodą hydrofitową [The concept of purification of leachates with high concentrations of impurities using the hydrophyte method]. otwiera się w nowej karcie
 15. Monografie Komitetu Inżynieria Środowiska PAN, 2009;61(4):9-18. otwiera się w nowej karcie
 16. Płatek W. Biomasa w energetyce rozproszonej -biogazownie energetyczne [Biomass in dispersed energy -energy biogas plants]. Czysta energia 2007;1:28-29.
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach [Regulation of the Minister of Economy of 16th July 2015 on the admission of waste for landfill]. otwiera się w nowej karcie
 18. Dz.U. 2015 poz. 1277.
 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [Regulation of the Minister of Environment of 27th September 2001 regarding the waste catalog]. otwiera się w nowej karcie
 20. Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206. otwiera się w nowej karcie
 21. Sadecka Z. Przyrodnicze zagospodarowanie osadów ściekowych. W: Metody zagospodarowania osadów ściekowych [Environmental management of sewage sludge. In: Management methods of sewage sludge]. Materiały konferencyjne, 2-3 czerwca 2014, Zielona Góra, 11-22.
 22. Szlachta J. Ekspertyza. Możliwości pozyskiwania biogazu rolniczego jako odnawialnego źródła energii [Expertise. Possibilities of acquiring agricultural biogas as a renewable energy source].
 23. AgEngPol 2009; 1-9. otwiera się w nowej karcie
 24. Wojciechowska E, Obarska-Pempkowiak H. Leachate treatment at a pilot plant using hydrophyte systems; in: Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge, ed. Pawłowska M, Pawłowski L, Taylor and Francis, 2008.
 25. Zhang X, Li D, Liang Y, He Y, Zhang Y, Zhang J. Autotrophic nitrogen removal from domestic sewage in MBR-CANON system and the biodiversity of functional microbes. Bioresour Technol 2013;150:113-120. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 112 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi