Possibility of Application of Magnetoacoustic Emission for the Assessment of Plastic Deformation Level in Ferrous Materials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Possibility of Application of Magnetoacoustic Emission for the Assessment of Plastic Deformation Level in Ferrous Materials

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących możliwości zastosowana emisji magnetoakustycznej (EMA) do nieniszczącej oceny stopnia deformacji plastycznej próbek poddanych jednoosiowemu rozciąganiu. Przebadane zostały cztery różne materiały: stale 13HMF, CSN12021 i P91 oraz żelazo Armco. Badania pokazały, że różne parametry magnetyczne i magnetoakustyczne badanych materiałów mogą zmieniać się w rożny sposób, jednakże zawsze obserwuje się zmniejszenie nachylenia pętli histerezy magnetycznej a co za tym idzie zwiększenie odległości między 'kolanami'' pętli histerezy. Sygnał emisji magnetoakustycznej, jako efekt procesów zachodzących dla natężeń pola magnetycznego odpowiadających tym właśnie obszarom (kreacja/anihilacja oraz ruch granic 90 stopniowych) może być wykorzystany do detekcji tego efektu. Jako parametr sygnału EMA do analizy zaproponowano albo odległość (w skali natężenia pola magnetycznego) między położeniami maksimów sygnału EMA dla jednego kierunku magnesowania (jeżeli maksima są rozróżnialne) lub odległość pomiędzy maksimami otrzymanymi dla rosnącego i malejącego natężenia pola magnetycznego. Najważniejszą cechą tak wybranych parametrów jest ich monotoniczny wzrost w funkcji stopnia degradacji dla wszystkich badanych materiałów.

Cytowania

  • 9

    CrossRef

  • 7

    Web of Science

  • 1 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS nr 27, strony 2087 - 2092,
ISSN: 0018-9464
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Piotrowski L., Augustyniak B., Chmielewski M., Kowalewski Z.: Possibility of Application of Magnetoacoustic Emission for the Assessment of Plastic Deformation Level in Ferrous Materials// IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. -Vol. 27, nr. iss. 8 (2011), s.2087-2092
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/tmag.2011.2121086
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi