Possible use of combined diesel engine/steam turbine in ship power plant = Możliwości zastosowania układów kombinowanych: silnik diesla - turbina parowa w siłowniach okrętowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Possible use of combined diesel engine/steam turbine in ship power plant = Możliwości zastosowania układów kombinowanych: silnik diesla - turbina parowa w siłowniach okrętowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono układ kombinowany dużej mocy. Składa się on z silnika spalinowego tłokowego oraz skojarzone z nim układu turbiny parowej, wykorzystującego energię spalin wylotowych. Rozpatrzono tylko wariant silnik Diesla - turbina parowa, z kotłem utylizacyjnym jednociśnieniowym. Podano założenia i ograniczenia oraz wyniki obliczeń z opracowanego programu komputerowego. Obliczenia numeryczne wykonano dla silników spalinowych wolnoobrotowych firmy Wartsila oraz Man Diesel & Turbo o mocy około 54MW

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 28(100), strony 88 - 94,
ISSN: 1733-8670
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Olszewski W.: Possible use of combined diesel engine/steam turbine in ship power plant = Możliwości zastosowania układów kombinowanych: silnik diesla - turbina parowa w siłowniach okrętowych// Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie. -Vol. 28(100)., nr. z. 1 (2011), s.88-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi