Possiblities of application of recombined lysostaphin as an alternative agent in the therapy of Staphylococcus aureus mastitis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Possiblities of application of recombined lysostaphin as an alternative agent in the therapy of Staphylococcus aureus mastitis

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ADVANCES IN AGRICULTURAL SCIENCES nr T. XIII, strony 115 - 120,
ISSN: 1230-1353
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jakubczak A., Szweda P., Kur J., Kleczkowski M., Franowska A.: Possiblities of application of recombined lysostaphin as an alternative agent in the therapy of Staphylococcus aureus mastitis// ADVANCES IN AGRICULTURAL SCIENCES. -Vol. T. XIII., nr. nr 1 (2010), s.115-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi