Postacie samowzbudnych drgań ciernych podczas tarcia ślizgowego - przejawem właściwości dynamicznych tribometru - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Postacie samowzbudnych drgań ciernych podczas tarcia ślizgowego - przejawem właściwości dynamicznych tribometru

Abstrakt

W trakcie prowadzonych w KKiEM PG w Tribometrze PT-3/99 badań drgań wywołanych tarciem w ślizgowym skojarzeniu próbek ceramicznych (Al203) zaobserwowano samowzbudne drgania cierne o częstotliwościach i amplitudach zmieniających się w szerokim zakresie w funkcji obciążenia i prędkości ślizgania. Zidentyfikowano i scharakteryzowano 2 główne rodzaje drgań, różniące się częstotliwością i amplitudą.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 34, strony 301 - 314,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Łubiński J., Druet K., Grymek S.: Postacie samowzbudnych drgań ciernych podczas tarcia ślizgowego - przejawem właściwości dynamicznych tribometru// TRIBOLOGIA. -Vol. 34., nr. 4(190) (2003), s.301-314
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi