Postawy osób starszych wobec tradycyjnych i innowacyjnych kanałów dystrybucji usług finansowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Postawy osób starszych wobec tradycyjnych i innowacyjnych kanałów dystrybucji usług finansowych

Abstrakt

Rosnący udział osób starszych w strukturze populacji stawia nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami oferującymi produkty do nich skierowane. Przykładem takich produktów są usługi finansowe. Przedmiotem niniejszego tekstu są usługi ubezpieczeniowe i bankowe oferowane osobom starszym z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano dwie hipotezy badawcze: H1: Cechy społeczno-demograficzne osób powyżej 50. roku życia wpływają na preferencje w zakresie korzystania z usług ubezpieczeniowych za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji oraz H2: Zmienne społeczno-demograficzne osób powyżej 50. roku życia wpływają na postrzeganą przez nich dostępność usług finansowych. Weryfikacja postawionych hipotez została zrealizowana na podstawie badań przeprowadzonych wśród 1498 osób w wieku 50+ pochodzących z północnej Polski. W artykule zawarto ponadto rekomendacje dla praktyki gospodarczej służące lepszemu dostosowaniu oferty rynkowej do oczekiwań klientów usług finansowych

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Zarządzania nr 14, strony 156 - 170,
ISSN: 1644-9584
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Czerwiński B.: Postawy osób starszych wobec tradycyjnych i innowacyjnych kanałów dystrybucji usług finansowych// Problemy Zarządzania. -Vol. 14., nr. 2 (59) (2016), s.156-170
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.7172/1644-9584.59.10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi