Postawy twórcze architektów a wyraz przestrzenny współczesnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na przykładzie Trójmiasta.Habitat Trzeciej Fali EXPO 2010 Wrocław. Habitat 2002. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Postawy twórcze architektów a wyraz przestrzenny współczesnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na przykładzie Trójmiasta.Habitat Trzeciej Fali EXPO 2010 Wrocław. Habitat 2002.

Abstrakt

Przemiany społeczno-gospodarcze lat 90-tych w naszym kraju radykalnie zmieniły warunki funkcjonowania zawodu architekta oraz możliwości realizowania jego postawy twórczej. Obecnie realizowana w Polsce architektura mieszkaniowa, wielorodzinna daje się ująć w trzy nurty: antymodernizm, postmodernizm i neomodernizm.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej strony 131 - 139,
ISSN: 1232-1354
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Taraszkiewicz A.: Postawy twórcze architektów a wyraz przestrzenny współczesnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na przykładzie Trójmiasta.Habitat Trzeciej Fali EXPO 2010 Wrocław. Habitat 2002. // Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. -., (2003), s.131-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi