Postępy w badaniach struktur nadcząsteczkowych poliuretanów segmentowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Postępy w badaniach struktur nadcząsteczkowych poliuretanów segmentowych

Abstrakt

W pracy opisano postępy w badaniach struktur nadcząsteczkowych poliuretanów segmentowych. Stwierdzono, że jest on złożona. Należy ją analizować zarówno w skali mikrometrycznej jak i nanometrycznej, co wskazuje na niezwykłą ostrożność interpretacji danych uzyskanych z metod badawczych, w których otrzymujemy dane uśrednione. Dzięki wykorzystaniu nowych metod badawczych takich jak AFM i m-Raman poznano naturę globul oraz ustalono i opisano struktury nadcząsteczkowe występujące w obszarach pomiędzy globulami i sferolitami LPU. Badania struktur nadcząsteczkowych stosowane są corazczęściej do analizy morfologicznej powierzchni w celu wyjaśnienia różnych jej właściwości i oddziaływań wykorzystywanych do zastosowania poliuretanów jako polimerów bio-medycznych. Badania ostatnich kilku lat pozwoliły także na wyjaśnienie charakteru zmian morfologicznych w preparatach poliuretanowych podczas ich badania w TEM, co jest bardzo istotne w interpretacji wyników badań elektronomikroskopowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Polimery nr 55, strony 421 - 430,
ISSN: 0032-2725
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Janik H.: Postępy w badaniach struktur nadcząsteczkowych poliuretanów segmentowych// Polimery. -Vol. 55, nr. no. 6 (2010), s.421-430
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi