Postępy w zakresie analizy powietrza mającej na celu identyfikację grzybów środowiskowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Postępy w zakresie analizy powietrza mającej na celu identyfikację grzybów środowiskowych

Abstrakt

Powietrze jest środowiskiem znacznie bliższym człowiekowi niż woda i gleba. Zatem jakość powietrza, szczególnie w pomieszczeniach, w których człowiek spędza nawet 80-95% czasu dnia jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na ogólną jakość życia ludzi. Skażenie powietrza w pomieszczeniach może wywoływać problemy zdrowotne. Jednym ze składników zanieczyszczeń powietrza są grzyby środowiskowe, które mogą wpływać na zdrowie ludzkie poprzez wywoływanie zakażeń, produkcję mikotoksyn i lotnych związków organicznych. Z ich obecności w powietrzu zdawano sobie sprawę już od dawna, jednakże pierwsze metody pobierania próbek powietrza nie były odpowiednie do prowadzenia dokładnych analiz ilościowych i jakościowych. Dopiero w latach 1940-1960 zaczęto usprawniać aparaturę służącą pobieraniu próbek. Doprowadziło to do zdiagnozowania Zespołu Chorego Budynku w roku 1970 oraz odkrycia korelacji pomiędzy złym samopoczuciem ludzi, a wysokim stężeniem grzybów w powietrzu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowe trendy w naukach przyrodniczych 2. T. II strony 192 - 196
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kordalewska M.: Postępy w zakresie analizy powietrza mającej na celu identyfikację grzybów środowiskowych// Nowe trendy w naukach przyrodniczych 2. T. II/ ed. pod red. M. Kuczera. Kraków: CREATIVETIME, 2012, s.192-196
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi