Poszukiwanie biogenicznych żródeł toluenu w środowisku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poszukiwanie biogenicznych żródeł toluenu w środowisku

Abstrakt

W ramach pracy podjęto próbę wyjaśnienia zjawiska biogenicznego powstawania toluenu zaobserwowanego podczas obróbki osadów ściekowych lub warstwie hipolimnionu eutroficznych zbiorników wodnych. Przeprowadzone badania obejmowały:- optymalizację dostępnych rozwiązań metodycznych i aparaturowych do przeprowadzenia oznaczeń analitów z grupy lotnych związków organicznych w próbkach o złożonym składzie matrycy,- badania zjawiska powstawania toluenu podczas procesu fermentacji osadów ściekowych,- zakrojone na szeroką skalę badania mikrobiologiczne próbek osadów ściekowych- badania próbek wody i osadów dennych eutroficznych zbiorników wodnych w celu stwierdzenia obecności i oznaczenia poziomu stężenia toluenu.W ramach badań opisanych w pracy udało się potwierdzić występowanie zjawiska powstawania toluenu podczas procesu fermentacji osadów ściekowych oraz wytypować mikroorganizmy, które mogą być odpowiedzialne za to zjawisko.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi