Potencjometryczne sensory smaku z membranamii polimerowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potencjometryczne sensory smaku z membranamii polimerowymi

Abstrakt

Omówiono wielkanałowe, potencjometryczne sensory smaku z elektrodami zawierającymi polimerowe membrany ze związkamoi jonoselektywnymi. Wykazano, że te sensory mozna zastosować do rozrózniania produktów podobnych z róznych firm. Wadą ich jest niewystarczająca stabiloność membrany polimerowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska strony 419 - 423
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Szpakowska M.: Potencjometryczne sensory smaku z membranamii polimerowymi// Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska/ ed. [red. t. Krystyna Konieczny, Michał Bodzek]. Gliwice: [s.n.] (Lublin : Drukarnia Perfekta), 2008, s.419-423
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi