Potent antitumor 4-methyl-1-nitroacridine C-1748 induces apoptosis only in part of colon cells - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potent antitumor 4-methyl-1-nitroacridine C-1748 induces apoptosis only in part of colon cells

Abstrakt

Zbadaliśmy zdolność pochodnej 4-metylo-1-nitroakrydyny C-1748 do indukcji apoptozy w ludzkich komórkach nowotworów jelita grubego HCT-8 i HT29 w stężeniach biologicznie istotnych. Zjawisko apoptozy określiliśmy na podstawie zmian morfologicznych jak i biochemicznych tj. fragmentacji DNA, aktywacji kaspazy-3, spadku potencjału mitochondrialnego, eksternalizacji fosfatydyloseryny i pojawiania się frakcji sub-G1. Wykazaliśmy, że pochodna C-1748 indukuje apoptozę w sposób zależny od czasu inkubacji i stężenia związku ale zjawisko to dotyczy tylko części komórek nowotworów jelita grubego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Moś-Rompa A., Augustin E., Konopa J.: Potent antitumor 4-methyl-1-nitroacridine C-1748 induces apoptosis only in part of colon cells// Proceedings of the American Associacion for Cancer Research.. -Vol. 47., (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi