Potential application of ionic liquids in aluminium production - economical and ecological assessment - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potential application of ionic liquids in aluminium production - economical and ecological assessment

Abstrakt

Technologia wytwarzania aluminium stosowana na skale przemysłową oparta jest na elektrodepozycji w ciekłym kriolicie i nosi nazwę procesu Hall-Heroult'a. Technologia ta wymaga wysokich nakładów energii elektrycznej, charakteryzuje się ponadto, szeroko udokumentowanym, negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Produkcja aluminium możliwa jest również metodą alternatywną poprzez elektrodepozycję a mieszaniny cieczy jonowych w temperaturze pokojowej. Celem niniejszej publikacji jest dokonanie porównania obu wspomnianych technologii pod względem wpływu na środowisko oraz ekonomii produkcji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing nr 43, strony 73 - 84,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Markiewicz M., Hupka J., Joskowska M., Jungnickel C.: Potential application of ionic liquids in aluminium production - economical and ecological assessment// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -Vol. 43., (2009), s.73-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi