Potentiometric detection of organic ionics in separation methods: a critical evaluation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potentiometric detection of organic ionics in separation methods: a critical evaluation

Abstrakt

Czujniki potencjometryczne są w tej chwili stosowane głównie w połączeniu ze wstrzykową analizą przepływową. Badano membranowe czujniki potencjometryczne pod względem zastosowania w połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową i elektroforezą kapilarną. Stosowano anality takie jak środki powierzchniowo czynne i proste leki. Zauważono, że czujniki potencjometryczne dają dobre odpowiedzi na małe i duże jony z ładunkiem wielokrotnym oraz bio-cząsteczki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY nr 82, strony 1199 - 1205,
ISSN: 0137-5083
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Nagels L., Everaert J., Bohets H., Vissers B., Skwierawska A., Szczygelska-Tao J., Sadowska K.: Potentiometric detection of organic ionics in separation methods: a critical evaluation// POLISH JOURNAL OF CHEMISTRY. -Vol. 82., (2008), s.1199-1205
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi