Potrzeba badań jakości życia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potrzeba badań jakości życia

Abstrakt

W poprzednim artykule [1] zamieszczono m.in. definicje najważniejszych pojęć dotyczących problematyki życia oraz zwięzłą charakterystykę sześciu dziedzin stanowiących elementy składowe całościowo ujmowanej jakości życia. W tym opracowaniu powinniśmy zająć się problematyką wielostronnych badań jakości życia. W jakim celu tego rodzaju badania są podejmowane? Bardzo ogólnikowa odpowiedź na to pytanie brzmi: "aby poznać tajniki naszego bytowania na ziemskim padole i uczynić to bytowanie jak najlepszym dla siebie i swego otoczenia".

Cytuj jako

Autor (1)

  • Zdjęcie użytkownika  Romuald Kolman

    Romuald Kolman

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Q Jakości strony 7 - 14,
ISSN: 1730-1165
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kolman R.: Potrzeba badań jakości życia// Q Jakości. -., nr. 2 (2003), s.7-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi