Potrzeby edukacyjne zarządzających projektami finansowanymi z funduszy europejskich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potrzeby edukacyjne zarządzających projektami finansowanymi z funduszy europejskich

Abstrakt

Artykuł obejmuje problematykę˝ badania potrzeb edukacyjnych osób zarządzajacych projektami finansowanymi z funduszy europejskich. Zawarto w nim analizę rezultatów badań na temat kompetencji niezbędnych do zarządzania projektami unijnymi oraz wskazania dział służących zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych osób zajmujących się zarzadzaniem projektami unijnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji strony 97 - 112
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Walkiewicz E.: Potrzeby edukacyjne zarządzających projektami finansowanymi z funduszy europejskich// Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika i Rafała Majewskiego ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych. Gdańsk: PG WZiE Katedra Nauk Społecznych, 2008, s.97-112
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi