Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce

Abstrakt

Praca przedstawia strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Wskazuje się zwłaszcza na instrumenty prawne i finansowe. Produkcja biomasy wymagać będzie znacznych ilości wody w rolnictwie nie-żywnościowym, a więc konieczne będzie skoordynowanie strategii rozwoju energetyki ze strategia gospodarowania woda w Polsce. Z obliczeń wynika, że potrzeby wodne roślin energetycznych będą wyższe o około 50% niż aktualne opady atmosferyczne. Wskazuje to na konieczność rozwoju nawodnień.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T. 3 strony 61 - 69
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kowalik P., Scalenghe R.: Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce// Polska Inżynieria Środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. T. 3/ ed. ed. M. Dudzińska i L. Pawłowski. - Komitet Inzynierii Środowiska PAN. Lublin: Komitet Inzynierii Środowiska PAN, 2009, s.61-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 122 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi