Poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw kooperu-jących z przemysłem okrętowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw kooperu-jących z przemysłem okrętowym

Abstrakt

W niniejszym rozdziale zostały przedstawione wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu MAYDAY. Prezentowane analizy oraz wnioski dotyczą przede wszystkim zakresu zainteresowania innowacjami. Badanie pozwoliło wyłonić postawy i czynniki je kształtujące, sprzyjające realizowaniu przez przedsiębiorstwa polityki proinnowacyjnej.Metodyka badań została opracowana przez zespół A. Szuwarzyńskiego. Firmy biorące udział w badaniu nie były anonimowe. Jako respondenci uczestniczyły one we wstępnym szkoleniu na temat projektu oraz badaniach pilotażowych i są potencjalnymi beneficjentami ostatecznych wyników prowadzonych w ramach projektu działań. Badania zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu trzech kwestionariuszy skierowanych do przedsiębiorstwa, menedżera oraz pracownika, co umożliwia dokonanie diagnozy tej samej problematyki uzyskując opinie z trzech różnych perspektyw. W ramach przeprowadzonych badań uzyskane zostanły także informacje na temat wykorzystywanych technologii informacyjnych oraz potencjalnych możliwości wykorzystywania wiedzy w przedsiębiorstwie przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych (m. in. bazy wiedzy).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw strony 341 - 358
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Poziom innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw kooperu-jących z przemysłem okrętowym// Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw/ ed. red. nauk.: Ewa Okoń - Horodyńska oraz Anna Zachorowska - Mazurkiewicz. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008, s.341-358
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi