Poziomy stężeń lotnych związków chlorowcoorganicznych w wodach opadowych na terenie dużej aglomeracji miejskiej = Measurement of volatile chloroorganic compounds in urban rainwater (Gdańsk, Sopot, Gdynia) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poziomy stężeń lotnych związków chlorowcoorganicznych w wodach opadowych na terenie dużej aglomeracji miejskiej = Measurement of volatile chloroorganic compounds in urban rainwater (Gdańsk, Sopot, Gdynia)

Abstrakt

W 105 próbkach opadów atmosferycznych (deszcz, deszcz ze śniegiem) zebranych z terenu Trójmiasta w okresie od listopada 2000 r. do maja 2001 r. oznaczano chloro - i bromopochodne metanu, etanu i etenu (7 różnych związków). Najczęściej wykrywanymi i oznaczanymi były: chloroform i czterochlorek węgla, (bardzo popularne rozpuszczalniki stosowane jako środki chłodzące i czyszczące). Najwyższe stężenia obserwowano w przypadku chloroformu, który występował w 91 % analizowanych prob. (nawet powyżej 1000 ppt). Wysokie stężenia CCl4, CHCl3 i CH2Cl2 w opadach atmosferycznych w okresie od grudnia do końca lutego mogło być spowodowane ich obecnością w dymie pochodzącym z kominów domów opalanych węglem wraz z dodatkami odpadów produkowanymi w gospodarstwach domowych (folie, plastikowe opakowania, papier pokryty folią lub farbą drukarską itp.). Wysokie stężenia, mogące być również wynikiem takiej działalności zanotowano na terenie ogródka przydomowego w dzielnicy Sopot - Główny (No 4) (w miejscu oddalonym od niekorzystnej działalności transportu i przemysłu). W próbkach pobranych na tym terenie a także w punkcie No 1 obserwuje się obecność dość szerokiego spektrum lotnych związków chlorowcoorganicznych. Na wysokie stężenie tej grupy związków w punktach No 1-3 może mieć również wpływ niska emisja pochodząca z transportu miejskiego (wody spływne z arterii komunikacyjnej - całkowita zawartość lotnych związków chlorowcoorganicznych - nawet do 17 ppb i gęsta zabudowa uniemożliwiająca wymianę powietrza w jego niskich partiach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 3. strony 67 - 82
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Polkowska Ż.: Poziomy stężeń lotnych związków chlorowcoorganicznych w wodach opadowych na terenie dużej aglomeracji miejskiej = Measurement of volatile chloroorganic compounds in urban rainwater (Gdańsk, Sopot, Gdynia)// Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 3./ ed. red. J. Burchard. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s.67-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi