Praca strzemion w elementach sprężonych w świetle badań eksperymentalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Praca strzemion w elementach sprężonych w świetle badań eksperymentalnych

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych belek żelbetowych i sprężonych, które ulegały zniszczeniu w strefach przypodporowych. Zbadano elementy o zmiennej smukłości ścinania (od 2,5 do 3,5)oraz o zmiennym stopniu sprężenia (od 0,00 do 1,00). Uzyskane wyniki w aspekcie zachowania się strzemion pionowych porównano z wielkościami obliczeniowymi według koncepcji Morscha i Leonhardta.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010 strony 595 - 602
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sokołowski J., Wesołowski M.: Praca strzemion w elementach sprężonych w świetle badań eksperymentalnych// 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010/ ed. red. nauk. W. Trąmpczyński. - Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, [et. al]. Kielce: Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s.595-602
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi