Praca strzemion w elementach sprężonych w świetle badań eksperymentalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Praca strzemion w elementach sprężonych w świetle badań eksperymentalnych

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych belek żelbetowych i sprężonych, które ulegały zniszczeniu w strefach przypodporowych. Zbadano elementy o zmiennej smukłości ścinania (od 2,5 do 3,5)oraz o zmiennym stopniu sprężenia (od 0,00 do 1,00). Uzyskane wyniki w aspekcie zachowania się strzemion pionowych porównano z wielkościami obliczeniowymi według koncepcji Morscha i Leonhardta.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany strony 30 - 33,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sokołowski J., Wesołowski M.: Praca strzemion w elementach sprężonych w świetle badań eksperymentalnych// Przegląd Budowlany. -., nr. nr 12 (2010), s.30-33
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi