Praca z drewnem - Przestrzeń eksperymentu w tworzeniu architektury; Crafting Wood - Space of experiment in making architecture - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Praca z drewnem - Przestrzeń eksperymentu w tworzeniu architektury; Crafting Wood - Space of experiment in making architecture

Abstrakt

W artykule przedstawiono eksperymenty z materiałem w tworzeniu architektury prowadzące do praktycznych rozwiązań w konstrukcji budynku. Takie podejście do tematyki zastosowania materiałów w architekturze nakreśla praktyczne aspekty tworzenia przestrzeni podczas pracy np. z drewnem. Podejście przedstawiono w kontekście dziedzictwa kulturowego podczas intensywnych warsztatów dotyczących tradycji i kultury budownictwa wybranych regionów Europy, programu: Structure In Building Culture: Crafting Wood. Ten rodzaj pracy daje unikalną możliwość testowania drewna i jednoczesnego generowania nieoczekiwanej kreatywności w perspektywie tworzenia architektury. Bezpośrednie doświadczenie i praca materiałem stymuluje proces twórczy. Artykuł powstał w oparciu o przykłady projektów i eksperymentów wykonanych podczas warsztatów, na placu budowy. Szczególny nacisk został położony na bezpośredni kontakt i pracę z określonym materiałem oraz obserwację skutków takiego podejścia do postrzegania architektury i przestrzeni. Eksperymentalne podejście ma na celu zrozumienie, jak świadome użycie materiału podczas eksperymentalnego projektowania wzmocni potencjał przyszłego projektu i jak kluczową rolę taka świadomość odgrywa w ochronie krajobrazu. Wspomniane badania wychodzą poza obszar badawczy fazy projektowania a skupiają się szczególnie na badaniu praktyki w architekturze. W tym podejściu bezpośredni kontakt z materiałem budowlanym odgrywa istotną rolę. Ważne jest, aby zauważyć, że architektura stanowi synergię między materiałem i strukturą. Nowatorskie podejście badawcze odzwierciedla współgranie projektów architektonicznych i zagadnień krajobrazów, jak również strategii dla ochrony i poprawy dziedzictwa kulturowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Architektura drewniana: tradycja, dziedzictwo,współczesność,przyszłość; Wooden architecture:tradition, heritage, present, future strony 37 - 45
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Borucka J.: Praca z drewnem - Przestrzeń eksperymentu w tworzeniu architektury; Crafting Wood - Space of experiment in making architecture// Architektura drewniana: tradycja, dziedzictwo,współczesność,przyszłość; Wooden architecture:tradition, heritage, present, future/ ed. Romana Cielątkowska, Dorota Jankowska-Wojtowicz Gdańsk: Wydział Architektury Piltechniki Gdańskiej, 2014, s.37-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi