Prace badawcze i wdrożeniowe Zespołu Katedry Systemów Multimedialnych oraz Laboratorium Akustyki Fonicznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prace badawcze i wdrożeniowe Zespołu Katedry Systemów Multimedialnych oraz Laboratorium Akustyki Fonicznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

W bogatym dorobku prac naukowych oraz badawczo-wdrożeniowym z zakresu akustyki - Katedry Systemów Multimedialnych kierowanej przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego oraz Laboratorium Akustyki Fonicznej związanej z osobą prof. dr hab. inż. Bożeny Kostek - obecny jest nurt związanych z pracami dedykowanymi monitoringowi akustycznemu środowiska. W latach 2009-2012 pracownicy tych Jednostek zrealizowali projekt badawczy (grant celowy MNiSzW), którego efektem był opracowany Multimedialny System Monitorowania Hałasu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : 50 lat Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk 1964-2014 : Osiągnięcia i wydarzenia strony 50 - 52
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A.: Prace badawcze i wdrożeniowe Zespołu Katedry Systemów Multimedialnych oraz Laboratorium Akustyki Fonicznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechniki Gdańskiej// W : 50 lat Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk 1964-2014 : Osiągnięcia i wydarzenia/ ed. Antoni Śliwiński, Eugeniusz Kozaczka : Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014 , 2014, s.50-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi