Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w KEiAP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w KEiAP

Abstrakt

Przedstawiono aktualną tematykę badań naukowych prowadzonych w Katedrze Ekoinżynierii i Aparatury Procesowej, która koncentruje się wokół zagadnień wrzenia w przepływie i dużej objętości na powierzchniach rozwiniętych, wrzenia nanocieczy, segregacji materiałów ziarnistych i wyznaczaniu charakterystyk urządzeń energetycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 186 - 189,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J.: Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w KEiAP// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. nr 5 (2010), s.186-189
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi