Praktyczne aspekty gospodarki wodnej w projektowaniu zbiorników retencyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Praktyczne aspekty gospodarki wodnej w projektowaniu zbiorników retencyjnych

Abstrakt

Niniejszy podręcznik może stanowić uzupełnienie dostępnych opracowań z dziedziny gospodarki wodnej, hydrologii i projektowania zbiorników retencyjnych. Moim celem było przedstawienie w możliwie przejrzysty i logiczny sposób skomplikowanych problemów związanych z projektowaniem zbiorników wodnych oraz innych zagadnień z zakresu tej dziedziny. Każdą z omawianych kwestii ilustruję przykładami, które czytelnicy mogą próbować rozwiązać we własnym zakresie lub odnieść proponowane procedury do podobnego zadania, z jakim będą musieli się zmierzyć w swojej praktyce inżynierskiej.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 72 razy

Licencja

Copyright (Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2014)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - dzieło zbiorowe /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Kolerski T.: Praktyczne aspekty gospodarki wodnej w projektowaniu zbiorników retencyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014.81 s. ISBN 978-83-7348-551-8
Bibliografia: test
 1. Rys. 3.10. Interpretacja spadku krzywej sumowej w układzie skośnym; otwiera się w nowej karcie
 2. Dla przypadku, gdy przepływ jest większy od średniego, druga półprosta określająca kąt będzie linią wznoszącą (rys. 3.25). W konsekwencji tego postępowania linie odpływu łączące punkty na ekwidystantach z wyjściową krzywą sumową będą miały nachylenie zgodne z wytyczonym kątem. Na wykresie przepływ niższy od wymaganego będzie uwzględniany, gdy lokalny przyrost krzywej sumowej będzie mniejszy od wyznaczo- nego uprzednio kąta reprezentującego wymagany przepływ (rys. 3.23-3.25). Jak łatwo zauważyć na przedstawionych wykresach, całkowity czas trwania deficytu wody będzie tym większy, im większy jest wymagany pobór wody ze zbiornika. -16000 -14000 otwiera się w nowej karcie
 3. Rys. 3.20. Wyznaczenie całkowitego czasu trwania (Δt 50 ) przepływów niższych od średniego dla pojemności użytkowej zbiornika wynoszącej 50% objętości maksymalnej (Wisła, Puławy) -16000 otwiera się w nowej karcie
 4. Rys. 3.21. Wyznaczenie całkowitego czasu trwania (Δt 75 ) przepływów niższych od średniego dla pojemności użytkowej zbiornika wynoszącej 75% objętości maksymalnej (Wisła, Puławy) otwiera się w nowej karcie
 5. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A.: Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, Warszawa: PWN 2002.
 6. Chow V.T.: Handbook of Applied Hydrology, New York: McGraw-Hill 1964.
 7. Cornell.edu Variable Source Area Hydrology (dostęp: listopad 2012).
 8. Dziewoński Z.: Zbiorniki rolnicze, część I. Skrypt nr 44, Wrocław: WSR 1968.
 9. EEA: CORINE Land Cover raster data, European Environmental Agency 2012. otwiera się w nowej karcie
 10. Kolerski T., Kowalik M.: Wyznaczenie odpływu ze zlewni niekontrolowanej Kana- łu Raduni podczas powodzi w 2001 r., Inżynieria Morska i Geotechnika, 1/2014, s. 3-13.
 11. Kowalik M.: Powódź w Gdańsku 2001 -zastosowanie metody SCS dla zlewni kanału Raduni, praca magisterska, Wydział Budownictwa Lądowego i Inżynierii Środowiska, Katedra Hydrotechniki, Gdańsk: Politechnika Gdańska 2012.
 12. Lambor J.: Gospodarka wodna na zbiornikach retencyjnych, Warszawa: Arkady 1962.
 13. Mays L.W.: Water Resources Engineering, New York: John Wiley 2005. otwiera się w nowej karcie
 14. Majewski W., Jasińska E., Kolerski T., Olszewski T.: Zagrożenie powodziowe Gdańska oraz proponowane zabezpieczenia w świetle powodzi w lipcu 2001 r., Gospodarka Wodna, 7/2006.
 15. Ozga-Zielińska M., Byczkowski J.: Hydrologia stosowana, Warszawa: Wyd. Na- ukowe PWN 1997.
 16. Pociask-Karteczka J.: Zlewnia. Właściwości i procesy, wyd. 2 zm, Kraków: Wyd. UJ 2006.
 17. Rodrigues-Iturbe I., Valdes J.B.: The Geomorphological Structure of Hydrologic Response, Water Resource Research, 1979, Vol. 15, No. 6. otwiera się w nowej karcie
 18. Soczyńska U.: Hydrologia dynamiczna, Warszawa: PWN 1997.
 19. Szymkiewicz R.: Modelowanie matematyczne przepływów w rzekach i kanałach, Warszawa: PWN 2000.
 20. Szymkiewicz R., Gąsiorowski D.: Podstawy hydrologii dynamicznej, Warszawa: WNT 2010.
 21. U.S. Department of Agriculture and Soil Conservation Service, A Method for Es- timating Volume and Rate of Runoff in Small Watersheds, Washington, DC: Tech. Paper 1973.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi