Praktyczne efekty analizy konstrukcji żelbetowych i sprężonych z uwzględnieniem zarysowania betonu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Praktyczne efekty analizy konstrukcji żelbetowych i sprężonych z uwzględnieniem zarysowania betonu

Abstrakt

W artykule zawarto wybrane przykłady problemów strukturalnych związanych z modelowaniem zarysowania betonu zbrojonego. Zaprezentowano przykłady i studia przypadku. Model zarysowanego betonu pozwala przewidzieć naprężenia charakterystyczne w zbrojeniu i betonie. Pozwala również ocenić wielkość zarysowania oraz wpływ na redystrybucję sił wewnętrznych w zarysowanej konstrukcji. Taki rodzaj analizy jest dostępny w wysokiej jakości oprogramowaniu, ale jego wykorzystanie wymaga posiadania przynajmniej podstawowej wiedzy o prawie konstytutywnym modelu zarysowanego betonu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Mosty Hybrydowe Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe strony 303 - 312
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Żółtowski K.: Praktyczne efekty analizy konstrukcji żelbetowych i sprężonych z uwzględnieniem zarysowania betonu// Mosty Hybrydowe Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe/ : , 2018, s.303-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi