Praktyczne obliczenia w instalacjach słonecznego ogrzewania wody - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Praktyczne obliczenia w instalacjach słonecznego ogrzewania wody

Abstrakt

Najbardziej efektywne pod względem technicznym i ekonomicznym jest słoneczne ogrzewanie wody użytkowej, do którego można już znaleźć obszary ekonomicznej opłacalności. W artykule skoncentrowano się na obliczeniach rocznego bilansu ciepła w instalacji słonecznego ogrzewania wody użytkowej. Do obliczeń wykorzystano charakterystyki sprawnościowe rzeczywiście istniejących kolektorów słonecznych. W opracowaniu opisano metodę postępowania przy wyborze typu kolektora najlepiej pasującego do zadanych warunków użytkowania oraz przedstawiono uzasadnienie proponowanej metody. Dodatkowo pokazano przykłady obliczeniowe.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 0 - 0,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kusto Z.: Praktyczne obliczenia w instalacjach słonecznego ogrzewania wody// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 27 (2010), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi