Praktyki zarządzania wdrażaniem nowych produktów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Praktyki zarządzania wdrażaniem nowych produktów

Abstrakt

W artykule zidentyfikowano praktyki wdrażania nowych produktów stosowane przez krajowych producentów dóbr trwałego użytkowania (DTU), które wiążą się z wysokimi wynikami w tym zakresie. Praktyki te określono na podstawie analizy danych pierwotnych zebranych za pomocą ankiety pocztowej, którą przeprowadzono wśród krajowych producentów DTU zatrudniających powyżej stu pracowników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Organizacja i Kierowanie strony 67 - 78,
ISSN: 0137-5466
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Praktyki zarządzania wdrażaniem nowych produktów// Organizacja i Kierowanie. -., nr. 3(113) (2003), s.67-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi