Prawna ochrona XX-wiecznych układów urbanistycznych na przykładzie Gdyni - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prawna ochrona XX-wiecznych układów urbanistycznych na przykładzie Gdyni

Abstrakt

Tekst dotyczy możliwości ochrony historycznych zespołów urbanistycznych na przykładzie śródmieścia Gdyni, które w 2007 r. uznano za zabytek. Omówiono przygotowania do objęcia zespołu ochroną, proces wprowadzania ochrony oraz konsekwencje i perspektywy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OCHRONA ZABYTKÓW strony 263 - 278,
ISSN: 0029-8247
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Hirsch R.: Prawna ochrona XX-wiecznych układów urbanistycznych na przykładzie Gdyni// OCHRONA ZABYTKÓW. -., nr. nr 1-4 (2010), s.263-278
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi