Pre-arrangement of solvability, complexity, stability and quality of GPC systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pre-arrangement of solvability, complexity, stability and quality of GPC systems

Abstrakt

Praca dotyczy podstawowych problemów strojenia algorytmów dyskretnoczasowego uogólnienia sterowania predykcyjnego (GPC). Optymalne sterowanie predykcyjne, w sensie pewnego kwadratowego funkcjonału kosztów, wyznacza się rozwiązując odpowiednie liniowe zadanie. W pracy podano warunki, przy których macierz tego zadania jest macierzą o pełnym kolumnowym rzędzie - co gwarantuje istnienie optymalnego sterownika. W następnej kolejności rozważono własności zamkniętych układów sterowania, skupiając się przede wszystkim na ich stabilności. Analizę oparto na klasyfikacji odpowiednich czynnikowych wielomianów występujących w wielomianie charakterystycznym układu zamkniętego. Podano analityczne formuły kształtowania zadanego stopnia (a więc i złożoności) takich wielomianowych czynników. Szczegółowo rozpatrzono trzy praktyczne ważne przypadki czynników stopnia zerowego (czemu odpowiadają rozwiązanie minimalnoczasowe, DB Dead-Beat) oraz czynników stopnia pierwszego i drugiego. Pokazano, iż zakładając wyższy niż zero stopnia omawianego czynnikowego wielomianu, można zapewnić projektowanemu układowi wymagany zapas stabilności przy racjonalnie ukształtowanych (Lagodniejszych) sygnałach oraz tylko nieznacznej degradacji szybkości procesów przejściowych (w stosunku do rozwiązań DB).

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 5

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING nr 16, wydanie 3, strony 177 - 191,
ISSN: 0890-6327
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Suchomski P., Kowalczuk Z.: Pre-arrangement of solvability, complexity, stability and quality of GPC systems// INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING. -Vol. 16., iss. 3 (2002), s.177-191
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1002/acs.679
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi